System płynnego kursu walutowego Encyklopedia Zarządzania

To z kolei wywołuje aprecjację kursu walutowego, prowadząc do wypierania nie tylko konsumpcji i inwestycji krajowych, lecz także eksportu netto. W systemie płynnego kursu walutowego nadwyżka w bilansie obrotów bieżących musi zostać zrównoważona Brexit czynienia nadzieje push Funt do najwyższego w ciągu trzech miesięcy przez deficyt w bilansie obrotów finansowych i na odwrót. Zarządzanie kursem polegające na tym że bank centralny może podjąć działania na rynku walutowym w celu sprowadzenia kursu do poziomu “lepszego” z jego punktu widzenia.

płynny kurs walutowy

Polityka pieniężna w warunkach płynnego kursu walutowego – jest skuteczna w krótkim okresie. W warunkach powolnego dostosowywania się cen początkowa aprecjacja kursu nominalnego oznacza głęboki spadek konkurencyjności międzynarodowej gospodarki kraju. Wynikający Przełomowe strategie handlowe Forex stąd spadek popytu na eksport netto wzmacnia ujemnie oddziaływanie wysokich stóp procentowych na wielkość popytu globalnego. Polityka fiskalna w warunkach płynnego kursu walutowego – jest mało skutecznym narzędziem oddziaływania na gospodarkę w krótkim okresie.

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *